Duyệt qua và trả lời bài đánh giá ứng dụng để tích cực tương tác với người dùng

Người dùng có thể để lại bài đánh giá và xếp hạng ứng dụng của bạn trong Google Play. Hãy duyệt qua các xếp hạng và bài đánh giá này và trả lời người dùng từ trang web Developer Console hoặc ứng dụng Play Console.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Trả lời bài đánh giá sẽ thu hút người dùng của bạn và làm họ cảm thấy được coi trọng, giúp xây dựng lòng trung thành. Khi bạn trả lời các bài đánh giá tiêu cực, nếu có thể, hãy chỉ ra cách thức và thời điểm bạn sẽ giải quyết phản hồi. Người dùng có nhiều khả năng sẽ để lại xếp hạng tốt và chia sẻ ứng dụng của bạn hơn sau một tương tác tích cực.

Các phương pháp hay nhất

  • Sử dụng bộ lọc để khám phá bài đánh giá. Duyệt qua các bài đánh giá của bạn dễ dàng hơn và hiểu chúng hơn bằng cách áp dụng bất kỳ kết hợp xếp hạng, ngôn ngữ viết, phiên bản ứng dụng và bộ lọc thiết bị nào. Ngoài ra, các tùy chọn sắp xếp và tìm kiếm có thể hữu ích và có sẵn từ Bài đánh giá trên menu Xếp hạng và bài đánh giá.
  • Viết một nội dung trả lời công khai trên mỗi bài đánh giá của người dùng của ứng dụng và chỉnh sửa nội dung trả lời của bạn cho bài đánh giá bất kỳ lúc nào để cung cấp cho người dùng thông tin cập nhật.
  • Dành thời gian để đảm bảo rằng nội dung trả lời của bạn có thể đọc được, không sử dụng quá nhiều từ viết hoa và dấu chấm câu; luôn tập trung vào chủ đề; bao gồm thông tin rõ ràng, có giá trị và trung thực; tích cực; tôn trọng người đánh giá, hòa nhã và không công kích; sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả; hữu ích và mang tính thông tin.
  • Hãy nhớ các nguyên tắc về nội dung của Google Play và không bao gồm bất kỳ thông tin nào sau đây trong nội dung trả lời của bạn: mã, địa chỉ email hoặc liên kết; nội dung khiêu dâm; tục tĩu; ngôn ngữ hoặc nhận xét mang tính lạm dụng, thù địch, đe dọa hoặc quấy rối; hoặc cố gắng mạo danh bất kỳ người nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc đại diện cho đơn vị liên kết với một người hoặc một pháp nhân.
  • Trả lời với sự trợ giúp của Google Dịch. Nếu bạn không có người nói tiếng bản ngữ để trả lời phản hồi bằng một ngôn ngữ cụ thể, hãy trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của bạn và người dùng sẽ có thể đọc bản dịch tự động từ Google Dịch.
  • Tìm hiểu cách ứng dụng của bạn được xếp hạng bằng cách xem xếp hạng của bạn từ Xếp hạng trên menu Xếp hạng và bài đánh giá. Bạn có thể xem xếp hạng trung bình của ứng dụng trên Cửa hàng Play, xếp hạng theo thời gian hoặc xếp hạng được phân tích theo quốc gia, ngôn ngữ, thiết bị, v.v.
  • Tìm hiểu về cách ứng dụng của bạn được xếp hạng so với các ứng dụng tương tự. Chọn Xem chi tiết trên bất kỳ thẻ Phân tích xếp hạng nào để xem ứng dụng của bạn so với các ứng dụng khác trong cùng một danh mục trên Cửa hàng Play. Các chi tiết này cung cấp cho bạn chỉ số về xếp hạng trung bình, số lần xếp hạng, tỷ lệ xếp hạng, xếp hạng danh mục và xếp hạng so với danh mục (xếp hạng của ứng dụng của bạn so với các ứng dụng trong cùng một danh mục trên Cửa hàng Play).
  • Không đăng bài đánh giá giả, làm như vậy có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản nhà phát triển và xóa ứng dụng của bạn khỏi cửa hàng.

Ví dụ