Thu hút lại người dùng của bạn bằng danh sách đối tượng được tạo trong Firebase Analytics

Sử dụng Firebase Analytics để xác định các nhóm cụ thể trong tập hợp người dùng của bạn và tạo các chiến dịch tiếp thị lại để thu hút lại họ.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Sử dụng Firebase Analytics, chỉ định các tiêu chí mà bạn quan tâm để phân đoạn dữ liệu theo hàng chục nghìn cách khác nhau. Sử dụng các phân đoạn này để tạo danh sách đối tượng của người dùng ứng dụng, được gọi là 'đối tượng tùy chỉnh', để nhắm mục tiêu bằng tiếp thị lại. Khi tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt thú vị, bạn thậm chí có thể tạo danh sách trực tiếp từ các báo cáo của mình.

Cách thực hiện

  • Thêm SDK Firebase vào ứng dụng mới hoặc hiện có của bạn và quá trình thu thập dữ liệu sẽ tự động bắt đầu.
  • Xác định đối tượng tùy chỉnh trong bảng điều khiển Firebase dựa trên dữ liệu thiết bị, sự kiện tùy chỉnh hoặc thuộc tính người dùng.
  • Sử dụng đối tượng tùy chỉnh của bạn để nhắm mục tiêu người dùng bằng tin nhắn, quảng cáo hoặc tính năng ứng dụng mới bằng các công cụ Firebase khác, chẳng hạn như Thông báo và Cấu hình từ xa.

Các phương pháp hay nhất

  • Sử dụng danh sách đối tượng để phân phát quảng cáo mua hàng trong ứng dụng và trải nghiệm cho người dùng có nhiều khả năng mua hàng, đồng thời tiếp tục phân phát quảng cáo truyền thống cho người dùng không có khả năng mua.
  • Sử dụng chiến dịch tiếp thị lại AdWords để tiếp cận với những người dùng chưa truy cập vào ứng dụng của bạn trong một thời gian bằng cách tạo danh sách đối tượng.

Bắt đầu

Firebase Analytics