Sử dụng công cụ Phân tích người chơi để hiểu rõ hơn về hành vi của người chơi trong trò chơi

Các dịch vụ trò chơi của Google Play cung cấp một công cụ phân tích miễn phí dành riêng cho trò chơi, Phân tích người chơi, trong tab dịch vụ trò chơi trên Developer Console. Xem chi tiết về trò chơi nhiều người chơi, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán (ARPPU), số phiên trên mỗi người dùng và hơn thế nữa; cũng như thiết lập và giám sát các mục tiêu doanh thu hàng ngày từ một bảng điều khiển toàn diện về thống kê người chơi và số liệu tương tác.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Báo cáo Phân tích người chơi cung cấp phương pháp hướng dữ liệu để hiểu rõ người chơi đang tiến triển, chi tiêu và rời cuộc chơi như thế nào. Sau đó, bạn có thể sử dụng các báo cáo này để tìm ra cách cải thiện khả năng tương tác và giữ chân đồng thời sử dụng dữ liệu thu thập được để tối ưu hóa theo chương trình các trải nghiệm trò chơi của người chơi.

Các tính năng chính

  • API thống kê người chơi cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm trò chơi cho các phân đoạn người chơi cụ thể trên toàn vòng đời của trò chơi. Các phân đoạn người chơi có thể dựa trên sự tiến bộ, mức chi tiêu và tương tác của người chơi.
  • Báo cáo kênh cho phép bạn tạo biểu đồ kênh từ mọi chuỗi sự kiện, chẳng hạn như thành tích, chi tiêu và sự kiện tùy chỉnh.
  • Báo cáo nhóm thuần tập cho phép bạn chọn bất kỳ sự kiện nào, chẳng hạn như phiên, chi tiêu tích lũy cùng với sự kiện tùy chỉnh và so sánh các giá trị sự kiện tích lũy theo nhóm thuần tập người dùng mới.
  • Trình khám phá chuỗi thời gian của người chơi cung cấp thông tin chi tiết về những sự kiện diễn ra vào những khoảnh khắc rất quan trọng đối với người chơi của bạn.
  • Trình xem sự kiện cho phép bạn tạo báo cáo dựa trên các sự kiện trên Play Trò chơi của mình.

Ví dụ