ใช้การวิเคราะห์ผู้เล่นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่นในเกมของคุณได้ดีขึ้น

การวิเคราะห์ผู้เล่นที่มีอยู่ในบริการเกมของ Google Play เป็นเครื่องมือฟรีที่ใช้ในการวิเคราะห์เกมโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ในแท็บบริการเกมของ Developer Console ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่มีผู้เล่นหลายคน รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) และเซสชันต่อผู้ใช้ ตลอดจนตั้งค่าและตรวจสอบรายได้เป้าหมายรายวันจากแดชบอร์ดภาพรวมของผู้เล่นและสถิติการมีส่วนร่วม

เหตุใดจึงใช้งานได้ดี

รายงานการวิเคราะห์ผู้เล่นจะมอบวิธีทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้า การใช้จ่าย และการเลิกเล่นของผู้เล่นว่าเป็นอย่างไร โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นคุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้ในการวางแผนวิธีปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้ ตลอดจนใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเล่นเกมของผู้เล่นโดยใช้โปรแกรมช่วย

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • API สถิติของผู้เล่นช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมให้กลุ่มผู้เล่นเฉพาะกลุ่มได้ตลอดวงจรชีวิตของเกม กลุ่มผู้เล่นอาจอิงตามความคืบหน้า การใช้จ่าย และการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
  • รายงานช่องทางช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิช่องทางจากลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น รางวัลพิเศษ การใช้จ่าย และเหตุการณ์ที่กำหนดเอง
  • รายงานกลุ่มประชากรตามรุ่นให้คุณสามารถใช้เหตุการณ์ต่างๆ เช่น เซสชัน การใช้จ่ายสะสม และเหตุการณ์ที่กำหนดเอง และเปรียบเทียบค่าสะสมของเหตุการณ์ตามกลุ่มประชากรตามรุ่นของผู้ใช้ใหม่
  • ตัวสำรวจอนุกรมเวลาของผู้เล่นจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญของผู้เล่น
  • ตัวแสดงเหตุการณ์ช่วยให้คุณสร้างรายงานโดยอิงจากเหตุการณ์ของ Play Games ที่คุณกำหนดเอง

ตัวอย่าง