Cho phép tương tác giữa mọi người và thiết bị lân cận

Với API lân cận, bạn có thể cho phép những người dùng làm việc hoặc chơi cùng nhau tốt hơn khi họ ở gần nhau trong phạm vi khoảng 100 foot: dễ dàng thiết lập trò chơi nhiều người chơi, nhóm đặc biệt, chia sẻ hoặc phiên cộng tác.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Khả năng hoạt động đa nền tảng và đa dạng duy nhất của tính năng Lân cận giúp dễ dàng tạo các trải nghiệm kỳ diệu khi người dùng gần nhau. Việc này sẽ tăng mức độ tương tác giữa những người dùng sử dụng các tính năng hỗ trợ Lân cận và khuyến khích người dùng chia sẻ ứng dụng của bạn.

Các tính năng chính

  • API nhắn tin: Phát và nhận tin nhắn để cho phép tương tác và cộng tác phong phú giữa người dùng như chơi game nhiều người chơi, cộng tác trong thời gian thực, tạo nhóm, phát sóng tài nguyên hoặc chia sẻ nội dung.
  • API kết nối lân cận: Khám phá các thiết bị khác trên cùng một mạng cục bộ và tạo kết nối cho trải nghiệm thiết bị chéo trong thời gian thực. Với một thiết bị hoạt động như máy chủ, các thiết bị lân cận có thể yêu cầu kết nối cho bảng trắng cộng tác, chơi trò chơi nhiều người chơi ở địa phương hoặc chơi trò chơi trên nhiều màn hình.
  • Thông báo lân cận: Nhận tin nhắn từ các beacon sử dụng Eddystone đồng thời thêm ngữ cảnh vào ứng dụng và trò chơi dựa trên vị trí. Tin nhắn có thể là liên kết đến một URL HTTPS cung cấp thông báo cho người dùng và mở URL trong trình duyệt khi người dùng nhấn vào thông báo. Ngoài ra, tin nhắn có thể kích hoạt cơ chế ứng dụng để khởi chạy ứng dụng và thực hiện hành động cụ thể hoặc đưa người dùng đến Cửa hàng Play nếu ứng dụng không được cài đặt.

Các phương pháp hay nhất

  • Sử dụng tính năng Lân cận một cách hạn chế và chỉ khi nào cần thiết, để bảo vệ tuổi thọ pin. Điều này là do API lân cận sử dụng rộng rãi các tính năng radio và cảm biến, tiêu thụ pin nhanh hơn tới 3,5 lần so với bình thường.
  • Thực hiện tác vụ rõ ràng để gọi ra tính năng Lân cận, chẳng hạn như nút, nút chuyển hoặc màn hình đặc biệt. Cung cấp cho người dùng chỉ báo trực quan — ví dụ: hoạt ảnh — để cho biết tính năng Lân cận đang gửi hoặc nhận nội dung. Sử dụng biểu trưng Lân cận có tại developers.google.com/nearby.
  • Đảm bảo người dùng hiểu dữ liệu nào sẽ hiển thị với những người dùng gần đó của ứng dụng trước khi họ bắt đầu sử dụng tính năng Lân cận.
  • Dừng bất kỳ hoạt động phát hành hoặc đăng ký nào khi ứng dụng không cần ở gần hoặc đã thoát. Thực hiện việc này bằng cách gọi lệnh unpublish()unsubscribe() trong phương pháp onStop() thuộc Hoạt động của bạn.
  • Giới hạn phạm vi của tính năng Lân cận, chỉ sử dụng modem siêu âm bằng cách chỉ định Strategy.setDistanceType(DISTANCE_TYPE_EARSHOT). Modem này sẽ giới hạn phạm vi thành khoảng 5 foot và chỉ đảm bảo các thiết bị trong cùng phòng có thể "thấy" bộ khởi tạo.
  • Tăng tốc độ trao đổi dữ liệu ở một bên chỉ phát hành và bên kia chỉ đăng ký, sử dụng Strategy.setDiscoveryMode(DISCOVERY_MODE_BROADCAST) ở bên phát hành và DISCOVERY_MODE_SCAN ở bên đăng ký. Phát hành và đăng ký trực quan ở chế độ khám phá (nhà xuất bản có thể quét và người đăng ký có thể phát hoặc ngược lại).

Ví dụ

Bắt đầu

Lân cận