รักษาผู้ใช้และเพิ่มคุณค่าเมื่อย้ายไปยังแอปใหม่หรือรวมแอป

แม้ว่าคุณจะมีผู้ใช้แอปอยู่เป็นจำนวนมาก การย้ายแอปหรือการรวมแอปอาจจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและการเพิ่มคุณค่าให้ผู้ใช้ของคุณ หากคุณทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่วางแผนมาอย่างรอบคอบ คุณก็จะรักษาผู้ใช้ส่วนใหญ้ไว้ได้ และจะมีผู้ใช้ที่ยินดีย้ายแอป

สาเหตุของการดำเนินการ

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คุณควรพิจารณาการย้ายไปยังแอปใหม่หรือรวมแอปต่างๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน ผลดีที่จะมีต่อธุรกิจและผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยสาเหตุหลักๆ มีดังต่อไปนี้

 • ย้ายแอปไปยัง APK สากล คุณอาจรองรับรูปแบบของอุปกรณ์หลายแบบ เช่น Wear, แท็บเล็ต และโทรศัพท์ แต่ทุกรูปแบบต่างมีชื่อแพ็กเกจและข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store แยกเป็นของตนเอง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่สะดวกนักในการคงการแยกแพ็กเกจเอาไว้ เช่น หากคุณนำคุณลักษณะเดิมมาใช้ซ้ำในฐานโค้ดของแต่ละรูปแบบ หรือในกรณีที่รวมทีมที่จัดการแอปไว้ด้วยกันแล้ว
 • รวมคุณลักษณะเข้าไว้ด้วยกัน คุณอาจมีอย่างน้อย 2 แอปที่มีคุณลักษณะที่ทับซ้อนกันอยู่ ให้รวมแอปเหล่านั้นให้เหลือแอปเดียว เพื่อมอบคุณค่าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแก่ผู้ใช้
 • การออกแบบใหม่หมดหรือเปลี่ยนคุณลักษณะโดยสิ้นเชิง เพื่อให้เกิดผลกระทบที่กว้างขึ้นกับชุดคุณลักษณะใหม่หรือในกรณีที่แอปทำงานได้ไม่ดีตามที่คุณต้องการแม้ว่าคุณจะมีผู้ใช้จำนวนมาก ในกรณีเหล่านี้ การสร้างแอปใหม่และย้ายผู้ใช้มาที่แอปใหม่นี้อาจเป็นวิธีที่ง่ายว่า โดยเฉพาะหากการเปลี่ยนแปลงนี้แตกต่างจากแอปที่มีอยู่โดยสิ้นเชิง
 • เปลี่ยนคีย์การลงนามของแอป ทั้ง Play Store และ Android จะต้องระบุแอปแต่ละแอปไม่ให้ซ้ำกันโดยใช้ทั้งชื่อแพ็กเกจและคีย์การลงนาม หากคุณลืมคีย์ส่วนตัว ต้องการคีย์การลงนามที่รัดกุมกว่าเดิม หรือในกรณีที่แย่ที่สุด คีย์ของคุณรั่วไหลออกไป คุณจะต้องมีชื่อแพ็กเกจใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 • พยายามอย่าสร้างแอปต่างๆ แยกกันตั้งแต่แรก แอปที่แยกกัน (เช่น สำหรับอุปกรณ์รูปแบบต่างๆ หรือกรณีการใช้งานที่หลากหลาย) มักเสียเวลาในการดูแลจัดการและทำให้ผู้ใช้ค้นพบและจัดการด้วยตนเองได้ยากขึ้น ซึ่งนำไปสู่คุณภาพที่ไม่ดีและแอปที่มีการใช้งานน้อย
 • เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแอป ให้เลือกแอปที่มีฐานการติดตั้งใหญ่กว่าหรือชุดคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด เลือกว่าจะใช้แอปใดเป็นปลายทางสุดท้ายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด โดยปกติควรเป็นแอปที่มีฐานการติดตั้งใหญ่กว่าแอปอื่นๆ เพื่อลดการรบกวนผู้ใช้ แต่ก็อาจเป็นแอปที่มีชุดคุณลักษณะที่คุณต้องการในตอนสุดท้ายก็ได้
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอปใหม่ที่รวมทุกอย่าง แล้วเลิกใช้งานแอปอื่นๆ ทั้งหมด สร้างแอปใหม่ที่รวมคุณลักษณะต่างๆ ของแอปอื่นๆ แต่ละแอปเอาไว้ แต่การทำเช่นนี้จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ใช้มากกว่า เมื่อเทียบกับการรักษาแอปเดิมไว้เป็นเป้าหมาย
 • วางแผนการย้ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป การย้ายแบบทีละนิดหรือทีละขั้นตอนจะช่วยลดความประหลาดใจหรือความหงุดหงิดของผู้ใช้และจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการรักษาผู้ใช้
 • ทำการอัปเดตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ผู้ใช้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เวลาที่คุณอัปเดตแอปเป้าหมายด้วยฟังก์ชันใหม่หรือฟังก์ชั่นที่รวมกัน หากคุณลักษณะใหม่หรือคุณลักษณะที่รวมกันต่างจากรูปลักษณ์หรือพฤติกรรมของแอปปัจจุบันอย่างมาก ให้ค่อยๆ ทำการอัปเดต ผู้ใช้จะได้รู้สึกคุ้นเคยกับแอปใหม่
 • มีการรองรับอุปกรณ์รูปแบบอื่นๆ และตรวจสอบว่ามีการแสดงคุณลักษณะใหม่หรือการรองรับอุปกรณ์ไว้อย่างถูกต้องในข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store แล้ว โดย Play Store มี 2 ตัวเลือกให้เลือกใช้ ได้แก่ APK "สากล" รายการเดียวสำหรับทุกอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ใช้เรียกใช้ APK เดียวกันในอุปกรณ์ที่รองรับทุกรูปแบบ หรือ APK หลายรายการสำหรับอุปกรณ์หลายแบบ APK ทั้งหมดในข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ชื่อแพ็กเกจ (ใหม่) เดียวกัน
 • เปลี่ยนเนื้อหาการตลาดหรือโปรโมชันให้มุ่งเน้นแอปใหม่โดยเฉพาะ ดูแลให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดเข้าชมแอปที่ถูกต้องเพื่อลดจำนวนของผู้ใช้ที่คุณต้องย้ายมายังแอปใหม่ ซึ่งทำได้ด้วยการรีแบรนด์แอปใหม่และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store ของแอปนั้นๆ หากคุณใช้การอัปเดตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ใช้โอกาสนี้แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชื่อและแบรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
 • แจ้งผู้ใช้ปัจจุบันเกี่ยวกับการย้ายแอป คุณสามารถค่อยๆ แจ้งด้วยการใช้แบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ข้อความ Push หรือการส่งข้อความรูปแบบอื่นๆ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับแอปใหม่และสาเหตุที่พวกเขาควรเปลี่ยนไปใช้แอปนั้น การโน้มน้าวให้ผู้ใช้ให้เปลี่ยนไปใช้แอปใหม่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้ อย่าลืมไฮไลต์ประโยชน์หรือการปรับปรุงที่มีในแอปใหม่ แม้ว่าในตอนแรกแอปเดิมจะยังคงใช้ต่อไปได้ ผู้ใช้ก็มีตัวเลือกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ดังนั้นให้ใช้ข้อความที่ไม่ใช่การบังคับ ไม่เป็นการรบกวน และสามารถปิดได้ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มความเด่นชัดของข้อความและเน้นย้ำความจำเป็นในการเปลี่ยน
 • ลองเสนอสิ่งจูงใจสำหรับผู้ใช้ที่เปลี่ยนแอปอย่างรวดเร็ว เช่น การสมัครรับข้อมูลในแอปใหม่ฟรีหรือส่วนลดแบบครั้งเดียว เมื่อคุณใกล้ถึงจุดสุดท้ายของการย้าย คุณอาจต้องใช้สิ่งจูงใจที่หนักแน่นขึ้นด้วยการปิดใช้คุณลักษณะและพาผู้ใช้ไปยังแอปใหม่
 • รวบรวมความคิดเห็นจากการย้าย ระหว่างการย้าย คุณอาจมีบางเรื่องที่นึกไม่ถึง (เช่น คุณลักษณะบางอย่างที่ผู้ใช้เคยชอบ) หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ไม่ชอบในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยเวลา เพื่อให้คุณได้ประเมินความคิดเห็นและทำการแก้ไขที่จำเป็น
 • ลองเปิดตัวเวอร์ชันสำหรับแอปเก่าที่เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้มายังแอปใหม่โดยอัตโนมัติ คุณควรทำเช่นนี้ก่อนยกเลิกการเผยแพร่แอปเก่าเพื่อย้ายผู้ใช้เดิมที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด
 • ปืดตัวแอปเก่าด้วยการยกเลิกการเผยแพร่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่มีต่อแบรนด์หรือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใหม่ติดตั้งแอปที่เลิกใช้งานแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจ สุดท้ายแล้วคุณไม่มีวันทำให้ผู้ใช้ทุกคนย้ายมาแอปใหม่ได้ ดังนั้นคุณต้องทำการตัดสินใจทางธุรกิจว่าการสูญเสียผู้ใช้เป็นจำนวนเท่าใดคือเกณฑ์ที่คุณรับได้