Kết nối ứng dụng của bạn với hàng triệu địa điểm bằng API Google Maps

Với API Google Maps và Địa điểm dành cho Android, ứng dụng của bạn có thể nhận biết địa điểm, bao gồm bản đồ phong phú về dữ liệu, tìm các địa điểm liên quan lân cận và hơn thế nữa.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Tích hợp các bản đồ, tòa nhà 3D, sơ đồ tầng trong nhà, hình ảnh ở Chế độ xem phố, hình ảnh vệ tinh và điểm đánh dấu tùy chỉnh vào ứng dụng Android của bạn sẽ cung cấp cho người dùng loại thông tin có liên quan mà họ cần và mong muốn. Bạn có thể tăng thêm tính khả dụng khi di chuyển bằng cách triển khai tính năng phát hiện vị trí của thiết bị và tự động hoàn tất cũng như thêm thông tin cập nhật về hàng triệu địa điểm.

Các tính năng chính

  • API Android của Google Maps giúp bạn có thể tạo các trải nghiệm địa điểm mới cho ứng dụng Android.
  • API Google Địa điểm dành cho Android lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tương tự mà Google Maps và Google+ Địa phương sử dụng. API này nổi bật với hàng trăm triệu doanh nghiệp và các địa điểm ưa thích được cập nhật thường xuyên.

Ví dụ