Register now for Android Dev Summit 2019!

Tăng mức độ tương tác thông qua liên kết và kết quả tìm kiếm của Google

Đảm bảo người dùng truy cập vào ứng dụng của bạn khi điều hướng liên kết và mở kết quả tìm kiếm.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Bằng cách triển khai liên kết ứng dụng và các tính năng Firebase, bạn có thể thúc đẩy tương tác lại với ứng dụng của bạn mà không cần người dùng phải nhớ mở ứng dụng. Đồng thời, nếu người dùng không có ứng dụng của bạn, những tính năng này cũng sẽ giúp thúc đẩy cài đặt.

Cách thực hiện

  • Thêm liên kết sâu và lập chỉ mục. Cho phép Google thu thập dữ liệu nội dung ứng dụng Android của bạn và giới thiệu ứng dụng của bạn thông qua kết quả của Google Tìm kiếm, khi nội dung ứng dụng của bạn tương ứng với một trang web mà bạn sở hữu.
  • Sử dụng liên kết ứng dụng để tự động mở ứng dụng của bạn, giúp người dùng không cần phải chọn cách họ muốn Android xử lý các liên kết của bạn.
  • Sử dụng liên kết động Firebase để đảm bảo người dùng được đưa đến nơi tốt nhất tùy thuộc vào nền tảng mà họ đang sử dụng. Bạn có thể sử dụng tính năng này để chuyển đổi người dùng web thành người dùng ứng dụng, cung cấp các liên kết độc lập với nền tảng trong các chiến dịch tiếp thị, v.v.
  • Bao gồm lập chỉ mục ứng dụng Firebase trong ứng dụng của bạn để kiểm soát nhiều hơn đối với nội dung ứng dụng trong kết quả tìm kiếm của Google. Tận dụng các cải tiến về lập chỉ mục nội dung công khai, chỉ mục nội dung cá nhân trên thiết bị và ghi nhật ký các hành động của người dùng trên cả nội dung công khai và cá nhân trong ứng dụng, cùng với các tính năng khác.