Save the date! Android Dev Summit is coming to Sunnyvale, CA on Oct 23-24, 2019.

Thu hút

Cách giữ cho người dùng quay lại ứng dụng của bạn nhiều lần

Khuyến khích các lượt truy cập lặp lại vào ứng dụng của bạn

Thu hút bằng thông báo chi tiết

Cung cấp cho người dùng thông tin có ý nghĩa với số lượng và tần suất thông báo phù hợp để duy trì sự tương tác của họ với ứng dụng của bạn.

Tích hợp nhiều tính năng hấp dẫn hơn

Kết nối với nền tảng Google Fit

Cung cấp cho người dùng thông tin về sức khỏe và thể dục bằng các cảm biến trong thiết bị họ sở hữu và bằng cách kết nối với các nguồn dữ liệu mới.

Tương tác và hiểu đối tượng của bạn

Làm cho ứng dụng của bạn hấp dẫn hơn trên các thiết bị

Tối ưu hóa cho Chromebook

Chuẩn bị ứng dụng của bạn cho các mô hình giao diện người dùng mới, các tương tác phần cứng, v.v để tận dụng thị trường đang phát triển của Chromebook.

Các phương pháp hay nhất nâng cao