Hiểu và áp dụng các chính sách của Google Play để tạo ứng dụng đáng tin cậy.

Đảm bảo bạn hiểu rõ chính sách và nguyên tắc của Google Play và áp dụng chúng cho các ứng dụng của bạn.

10 mẹo để giúp bạn luôn tuân thủ chính sách của Google Play

Lý do phương pháp này hiệu quả

Sự tin tưởng của người dùng là chìa khóa dẫn đến thành công của Google Play. Các ứng dụng người dùng tải xuống không được chứa tài liệu xúc phạm hoặc có hại, xử lý dữ liệu người dùng không thích hợp hoặc hành xử theo những cách không mong muốn. Bằng cách tuân thủ chính sách và nguyên tắc của Google Play, bạn sẽ tạo các ứng dụng góp phần vào sự tin tưởng chung của người dùng trong Google Play.

Mẹo

  • Xem lại Trung tâm chính sách. Bạn nên xem lại Trung tâm chính sách bất cứ khi nào bạn không chắc liệu ứng dụng của mình có vi phạm chính sách hay không.
  • Mô tả thích hợp ứng dụng của bạn. Mọi bản dịch mô tả ứng dụng của bạn cần phải tuân thủ chính sách siêu dữ liệu, vì vậy hãy dành thời gian để mô tả ứng dụng của bạn một cách hợp lý để tránh vi phạm chính sách siêu dữ liệu.
  • Sử dụng hình ảnh mà bạn có quyền. Biểu tượng ứng dụng và bất kỳ nội dung đồ họa nào trong Danh sách cửa hàng của bạn chỉ nên bao gồm hình ảnh bạn có quyền sử dụng. Nếu bạn đã được cấp quyền sử dụng nội dung do người khác sở hữu, bạn có thể thông báo cho nhóm đánh giá ứng dụng bằng biểu mẫu này. Đảm bảo tất cả các văn bản và hình ảnh được sử dụng trong Danh sách cửa hàng của bạn đều phù hợp với mọi độ tuổi.
  • Xếp hạng chính xác ứng dụng của bạn. Khi trả lời bảng câu hỏi xếp hạng nội dung, điều quan trọng là cung cấp câu trả lời chính xác để nhận được xếp hạng chính xác.
  • Xử lý thận trọng dữ liệu của người dùng. Dữ liệu người dùng có thể bao gồm thông tin được người dùng cung cấp, được thu thập về người dùng hoặc được thu thập về tương tác của người dùng với ứng dụng hoặc thiết bị. Nếu ứng dụng của bạn đang thu thập dữ liệu người dùng cá nhân hoặc nhạy cảm, hãy xử lý dữ liệu một cách an toàn và đưa chính sách bảo mật vào Danh sách cửa hàng và ứng dụng của bạn.
  • Đảm bảo quảng cáo trong ứng dụng của bạn tuân thủ chính sách. Sẽ là vi phạm chính sách khi hiển thị quảng cáo gây phiền toái hoặc lừa đảo, bao gồm quảng cáo thể hiện dưới dạng thông báo hệ thống, quảng cáo không thể loại bỏ hoặc quảng cáo xuất hiện sau khi người dùng đóng ứng dụng. Nội dung quảng cáo không nên bao gồm hình ảnh người lớn, bạo lực hoặc bất cứ điều gì khác vi phạm chính sách nội dung bị hạn chế. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp quảng cáo của bạn để tìm hiểu thêm về các tùy chọn lọc.
  • Không quên chính sách nội dung bị hạn chế. Kiểm tra ứng dụng và Danh sách cửa hàng của bạn để xem có bất kỳ nội dung bị hạn chế nào không, chẳng hạn như nội dung người lớn, bạo lực hoặc ma túy. Nếu bất kỳ nội dung nào trong ứng dụng của bạn do người dùng tạo, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để mang lại trải nghiệm ứng dụng tuân thủ chính sách. Hãy xem chính sách nội dung do người dùng tạo để tìm hiểu thêm.
  • Cập nhật tùy chọn email của bạn. Đảm bảo cập nhật địa chỉ email của bạn trên trang chi tiết tài khoản trong Developer Console để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào về chính sách.
  • Khắc phục mọi vấn đề về chính sách phát hiện thấy khi xem xét. Ứng dụng của bạn vẫn có thể bị từ chối hoặc bị tạm ngưng sau khi xem xét ngay cả khi bạn đã kiểm tra ứng dụng của mình so với chính sách. Tuy nhiên, nhiều hành vi vi phạm có thể được khắc phục bằng cách làm theo các bước trong email “Thông báo từ Google Play” mà bạn đã nhận được.
  • Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Nếu không đồng ý với vi phạm chính sách hoặc nếu muốn giúp giải quyết vấn đề về chính sách, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ chính sách của chúng tôi.