Lưu và truy xuất thông tin đăng nhập bằng Smart Lock cho mật khẩu

Với Smart Lock cho mật khẩu, bạn cho phép đăng nhập dễ dàng vào các ứng dụng trên Android và trang web trên Chrome bằng bất kỳ tài khoản nào. Người dùng có thể tự động đăng nhập vào ứng dụng của bạn trên bất kỳ thiết bị nào với thông tin đăng nhập đã lưu của họ.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Bằng cách tích hợp Smart Lock cho mật khẩu, bạn giảm cơ hội chuyển đổi bị bỏ lỡ xảy ra khi người dùng cảm thấy thất vọng do cố gắng đăng nhập và chuyển sang hoạt động khác. Sau khi người dùng của bạn lưu mật khẩu vào Smart Lock, họ có thể bỏ qua thao tác nhập thông tin đăng nhập của mình trên tất cả thiết bị Chrome và Android.

Các tính năng chính

  • Bổ sung khả năng Xác thực Firebase. Smart Lock mở rộng trải nghiệm đăng nhập tự động vào bất kỳ tài khoản nào, trên các thiết bị.
  • Hỗ trợ hệ thống đăng nhập hiện có trên trang web và ứng dụng của bạn nhưng không thay thế hệ thống đó. Smart Lock chỉ chuyển tên người dùng và mật khẩu đến ứng dụng, điều này có nghĩa là bạn không phải thay đổi bất kỳ tính năng quản lý danh tính phụ trợ và nhận dạng người dùng hiện có nào của mình.
  • Người dùng có thể lưu cả thông tin xác thực mật khẩu tên người dùng và thông tin xác thực nhà cung cấp danh tính được liên kết.

Ví dụ