Register now for Android Dev Summit 2019!

Mở rộng quy mô với sức mạnh của Google Cloud Platform

Xây dựng và lưu trữ chương trình phụ trợ cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn trên Google Cloud Platform.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Google Cloud Platform cho phép bạn xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và có khả năng mở rộng cao của Google. Cloud Platform cung cấp dịch vụ điện toán, lưu trữ và ứng dụng cho các giải pháp web, di động và phụ trợ của bạn. Với Google Cloud Platform, bạn khai thác mạng lưới toàn cầu về các dịch vụ được quản lý nhằm mang lại mức thời gian hoạt động cao và hiệu suất mạng cục bộ tối ưu. Bạn chỉ trả tiền cho các dịch vụ mà bạn sử dụng và khi cơ sở người dùng của bạn phát triển, Google Cloud Platform sẽ quản lý sự phát triển đó giúp bạn. Bằng cách giảm chi phí lưu trữ và quản lý, bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất: mang lại trải nghiệm ứng dụng tuyệt vời.

Các tính năng chính

Chạy trên cơ sở hạ tầng của Google. Xây dựng trên cùng một cơ sở hạ tầng cho phép Google trả lại hàng tỷ kết quả tìm kiếm trong thời gian tính bằng mili giây, phục vụ 6 tỷ giờ video trên YouTube mỗi tháng và cung cấp bộ nhớ cho 425 triệu người dùng Gmail.

Tập trung vào sản phẩm của bạn. Nhanh chóng phát triển, triển khai và lặp lại ứng dụng của bạn mà không phải lo lắng về quản trị hệ thống. Google quản lý ứng dụng, cơ sở dữ liệu và máy chủ lưu trữ của bạn, vì vậy bạn không phải làm việc đó.

Kết hợp các dịch vụ. Google Cloud Platform có tất cả các dịch vụ mà kiến trúc ứng dụng của bạn cần, bao gồm máy ảo, nền tảng được quản lý, bộ nhớ blob, bộ nhớ khối, cơ sở dữ liệu NoSQL, cơ sở dữ liệu MySQL và phân tích Dữ liệu lớn.

Mở rộng quy mô tới hàng triệu người dùng. Các ứng dụng được lưu trữ trên Cloud Platform có thể tự động mở rộng quy mô để xử lý các khối lượng công việc đòi hỏi cao nhất trên quy mô Internet và giảm quy mô khi lưu lượng truy cập giảm xuống. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

Dựa vào hiệu suất. Mỗi mili giây độ trễ đều là vấn đề. Cơ sở hạ tầng máy tính của Google cung cấp cho bạn CPU, bộ nhớ và hiệu suất đĩa nhất quán. Các máy chủ bộ nhớ cache ở biên mạng và mạng của chúng tôi đáp ứng người dùng trên toàn thế giới một cách nhanh chóng.

Nhận được hỗ trợ bạn cần. Với cộng đồng người dùng trên toàn thế giới, hệ sinh thái đối tác và các gói hỗ trợ đặc biệt của chúng tôi, Google cung cấp đầy đủ các tài nguyên để giúp bạn bắt đầu và phát triển.

Bắt đầu

Google Cloud Platform