Đưa ra các quyết định dựa vào dữ liệu bằng Google Analytics cho Firebase

Google Analytics cho Firebase cung cấp báo cáo miễn phí, không giới hạn trong ứng dụng của bạn để đo lường thuộc tính người dùng và hoạt động trong ứng dụng như lượt xem màn hình, sự kiện, mua hàng trong ứng dụng, chuyển đổi, v.v.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Ngay cả khi có đánh giá chi tiết của người dùng cũng như tính tương tác cộng đồng tốt, thì việc hiểu được cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn có thể vẫn rất khó. Chẳng hạn, đôi khi có thể rất khó để biết được tính năng nào phổ biến và tính năng nào hiếm khi được sử dụng.

Bằng cách sử dụng Google Analytics cho Firebase cũng như mở rộng ra ngoài các tính năng cơ bản, bạn có thể biết chính xác cách người dùng tương tác với ứng dụng của mình và sử dụng những chi tiết đó để kích hoạt các hành động dựa trên dữ liệu bằng các tính năng khác của Firebase. Chẳng hạn, bằng cách sử dụng Báo cáo sự cố của Firebase trong Google Analytics cho Firebase, bạn có thể thấy được những người dùng gặp phải sự cố. Sau đó, bạn có thể sử dụng Thông báo Firebase để gửi thông báo đẩy và theo dõi mức độ tương tác của người dùng đó cùng với số liệu phân tích.

Cách thực hiện

  1. Thiết lập Google Analytics cho Firebase bằng cách thêm SDK Firebase vào ứng dụng của bạn. Việc thu thập dữ liệu sẽ tự động bắt đầu.
  2. Ghi nhật ký dữ liệu tùy chỉnh cho các sự kiện quan trọng với ứng dụng của bạn, chẳng hạn như mua hàng thương mại điện tử hoặc thành tích.
  3. Tạo đối tượng quan trọng với bạn bằng bảng điều khiển Firebase.
  4. Sử dụng đối tượng tùy chỉnh của bạn để nhắm mục tiêu đến tin nhắn, quảng cáo hoặc tính năng ứng dụng mới bằng cách sử dụng các công cụ Firebase khác, chẳng hạn như Thông báo và Cấu hình từ xa.
  5. Ghi nhật ký các sự kiện tương ứng với Thông báo Firebase của bạn để nhận được báo cáo về tác động của từng chiến dịch.
  6. Sử dụng các định nghĩa về đối tượng của Google Analytics cho Firebase để thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng cho các đối tượng khác nhau, mà không cần phân phối nhiều phiên bản, bằng cách thiết lập Cấu hình từ xa Firebase.
  7. Tích hợp với các tính năng khác của Firebase, chẳng hạn như Báo cáo sự cố của Firebase, nhằm xác định tỷ lệ sự cố đối với các phiên bản hoặc khu vực khác nhau, giúp bạn thu thập được thông tin chi tiết về đối tượng người dùng bị ảnh hưởng.

Các phương pháp hay nhất

  • Triển khai kế hoạch đo lường trước khi bạn phát hành ứng dụng để chuẩn bị phân tích và điều chỉnh ngay ứng dụng.
  • Chỉ theo dõi những thông tin có thể hữu ích về lâu dài. Chẳng hạn, theo dõi nút "jump" trong một trò chơi, có thể tạo ra dữ liệu không giúp bạn đưa ra quyết định.
  • Có cái nhìn toàn diện về cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn bằng cách kết hợp dữ liệu về mức độ tương tác (như sự kiện) với dữ liệu kiếm tiền (như giao dịch).