Sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play để nâng cao và đơn giản hóa việc phát triển trò chơi của bạn

Dịch vụ trò chơi của Google Play cho phép bạn dễ dàng thêm những tính năng hấp dẫn vào trò chơi của mình.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Các dịch vụ trò chơi của Google Play cung cấp một loạt tính năng đã sẵn sàng sử dụng — hoàn chỉnh với các triển khai giao diện người dùng và phần phụ trợ — mà bạn có thể thêm vào trò chơi của mình bằng một API đơn giản. API bao gồm các tính năng trò chơi phổ biến, chẳng hạn như thành tích, bảng thành tích, nhiều người chơi trong thời gian thực, v.v. API và các dịch vụ giúp đơn giản hóa và hợp lý hóa việc phát triển trò chơi của bạn bằng cách giúp bạn không phải tự mình triển khai các tính năng này. Ngoài ra, bạn còn nhận được các API và công cụ làm giảm gánh nặng thử nghiệm, quản lý và phát hành trò chơi của bạn. Ngoài ra, bằng cách triển khai các dịch vụ trò chơi, bạn còn nhận được tính năng thống kê và báo cáo toàn diện giúp bạn theo dõi và cải thiện hiệu suất của trò chơi.

Các phương pháp hay nhất

  • Tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến vào trò chơi của bạn bằng cách sử dụng API dịch vụ trò chơi của Google Play.
  • Sử dụng Google Play Console để quản lý các dịch vụ trò chơi và định cấu hình siêu dữ liệu cho mục đích cấp phép và xác thực trò chơi của bạn.
  • Xem dữ liệu Phân tích người chơi để biết chi tiết về trò chơi nhiều người chơi, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán (ARPPU), số phiên trên mỗi người dùng, v.v. Đồng thời, đặt ra và giám sát các mục tiêu doanh thu hàng ngày.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của trò chơi bằng cách sử dụng API thống kê người chơi và thông tin về cách người chơi đang tiến triển, chi tiêu và tương tác.
  • Lưu trạng thái trò chơi vào đám mây và cho phép người chơi tiếp tục trò chơi bất cứ khi nào trên bất kỳ thiết bị nào của họ. Kết hợp ảnh bìa và mô tả để hiển thị cho người chơi vị trí họ đã rời khỏi và thu hút họ quay lại.
  • Sử dụng API kết nối lân cận để bật trò chơi nhiều người chơi cục bộ trên thiết bị màn hình lớn, chẳng hạn như Android TV hoặc trò chơi nhiều màn hình trên các thiết bị.
  • Cho phép người chơi ghi lại cách chơi của họ và chia sẻ video với bạn bè trên YouTube bằng API quay video.
  • Sử dụng API quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play để dễ dàng cập nhật siêu dữ liệu trò chơi và đơn giản hóa việc thử nghiệm trò chơi cũng như quản lý tài khoản người chơi của bạn.
  • Sử dụng API phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play để tự động hóa các tác vụ sản xuất và phân phối trò chơi của bạn, sửa đổi danh sách và tải lên biểu tượng cho thành tích và bảng thành tích.