Register now for Android Dev Summit 2019!

Giảm khó khăn khi đăng nhập với tính năng Xác thực Firebase nhanh chóng và an toàn

Với Xác thực Firebase, người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng một hệ thống mà họ đã sử dụng và tin cậy. Sau đó, ứng dụng của bạn có thể lưu dữ liệu của người dùng một cách an toàn trong đám mây và mang lại trải nghiệm được cá nhân hóa giống nhau trên tất cả các thiết bị của họ.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Xác thực Firebase cung cấp các dịch vụ phụ trợ, SDK dễ sử dụng và thư viện giao diện người dùng sẵn sàng để xác thực người dùng đến với ứng dụng của bạn, mang lại trải nghiệm hấp dẫn hơn trên các nền tảng khác nhau và giữa các ứng dụng. Tính năng này hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu, các nhà cung cấp danh tính được liên kết nổi tiếng như Google; Facebook và Twitter, v.v, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào nội dung và ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng và an toàn.

Các tính năng chính

  • Tích hợp chặt chẽ với các tính năng khác của Firebase.
  • Sử dụng tiêu chuẩn ngành như OAuth 2.0 và OpenID Connect, vì vậy bạn có thể dễ dàng tích hợp với chương trình phụ trợ tùy chỉnh của mình.
  • Cung cấp hai tùy chọn phát triển hoặc là FirebaseUI như một giải pháp xác thực thả hoàn chỉnh hoặc SDK xác thực Firebase để tích hợp thủ công một hoặc nhiều phương pháp đăng nhập vào ứng dụng của bạn.
  • Cung cấp xác thực an toàn giúp người dùng dễ dàng đăng nhập bằng tài khoản Google mà họ đã sử dụng với Gmail, Google Play, Google+ và các dịch vụ khác của Google. Tính năng này cũng hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu và các nhà cung cấp danh tính được liên kết nổi tiếng như Facebook và Twitter.
  • Cung cấp trải nghiệm ứng dụng liền mạch trên các thiết bị và vào trang web của bạn, một cách an toàn từ sự đồng ý một lần. Điều này sẽ giúp giữ cho người dùng của bạn liên tục tương tác, bất kể họ chọn hay ngồi cạnh thiết bị nào.
  • Kết nối người dùng an toàn với các dịch vụ của Google. Chia sẻ với Danh bạ của Google, lưu tệp vào Drive, thêm sự kiện vào Lịch, v.v.
  • Cho phép người dùng thanh toán bằng Google Wallet của họ. Đơn giản hóa mua hàng trong ứng dụng bằng cách cung cấp cho người dùng khả năng thanh toán bằng Google Wallet của họ.

Bắt đầu

Xác thực Firebase