Thiết kế ứng dụng của bạn có tính đến vấn đề dịch để cải thiện quá trình bản địa hóa

Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được thiết kế để phù hợp với các biến thể ngôn ngữ, cấu trúc câu, ký tự và bản trình bày số mà bạn sẽ gặp phải khi bản địa hóa.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Việc thiết kế ứng dụng của bạn ngay từ đầu có lưu ý đến các sắc thái bản địa hóa sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mở rộng sang các thị trường mới. Việc này cũng đảm bảo trải nghiệm tích cực, không có lỗi cho người dùng của bạn.

Các phương pháp hay nhất

  • Thiết kế một bộ bố cục linh hoạt. Ví dụ: bổ sung thêm 30% không gian vào các thành phần giao diện người dùng để phù hợp với các ngôn ngữ khác.
  • Sử dụng thận trọng các bố cục thay thế cho bản địa hóa vì chúng có xu hướng làm mất nhiều công sức bảo trì hơn. Mặc dù Android giúp bạn dễ dàng khai báo bộ bố cục và các tài nguyên khác cho các ngôn ngữ, vị trí, kích thước màn hình cụ thể, v.v.
  • Hỗ trợ văn bản và bố cục từ phải sang trái bằng cách sử dụng hỗ trợ gốc đầy đủ cho các tính năng như phản chiếu bố cục trong Android 4.2 trở lên.
  • Sử dụng định dạng do hệ thống cung cấp cho ngày, giờ, số và tiền tệ để ứng dụng của bạn tự động khớp với lựa chọn của người dùng.
  • Bao gồm toàn bộ tài nguyên mặc định, các tài nguyên đó không được đánh dấu bằng bất kỳ ngôn ngữ hoặc yếu tố hạn định ngôn ngữ nào để ứng dụng của bạn sẽ không gặp lỗi.
  • Lưu trữ tài nguyên mặc định mà không có ngôn ngữ hoặc yếu tố hạn định ngôn ngữ. Bất kể bạn đang sử dụng ngôn ngữ mặc định nào trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng bạn lưu trữ các bố cục, tài nguyên có thể kéo và chuỗi được liên kết trong các thư mục tài nguyên mặc định, không có các yếu tố hạn định ngôn ngữ hoặc khu vực.