Ghi chú phát hành

Bản dùng thử Hộp cát về quyền riêng tư dành cho nhà phát triển của Android giúp bạn phát triển, thử nghiệm và góp ý. Bản dùng thử Hộp cát về quyền riêng tư dành cho nhà phát triển của Android là bản dựng sơ khởi vẫn đang trong quá trình phát triển, vì vậy không phải lúc nào tính năng này cũng được như mong đợi. Bản dùng thử Hộp cát về quyền riêng tư dành cho nhà phát triển của Android còn tiếp tục thay đổi và chúng tôi mong đợi nhận được các ý kiến phản hồi.

Để bắt đầu, hãy thiết lập môi trường phát triển và cài đặt ROM cho Hộp cát về quyền riêng tư trên Android trong thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng của bạn.

Bản phát hành hiện tại

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử dành cho nhà phát triển Android 4

Ngày phát hành: 14 tháng 7 năm 2022

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử dành cho nhà phát triển Android 4 bổ sung các điểm cải tiến trong các lĩnh vực sau:

SDK Thời gian chạy

 • Các ứng dụng hiện đã có thể giao tiếp với SDK hỗ trợ thời gian chạy (RE-SDK) thông qua việc bổ sung phương thức sendData().
 • Bộ nhớ cục bộ hiện có sẵn trong quá trình xử lý SDK thời gian chạy.
 • SDK cũng có thể hiển thị nội dung hoặc quảng cáo dựa trên video độc lập trong SDK Thời gian chạy.
 • Đã thêm thông tin làm rõ về việc sử dụng tính năng phản chiếu để đưa tính năng này vào miễn là nội dung không nằm trong RE-SDK khác.

API báo cáo phân bổ

Bản phát hành này cung cấp các thay đổi để cải thiện tính rõ ràng trong việc sử dụng API Báo cáo phân bổ, chẳng hạn như:

 • Thay đổi về định dạng báo cáo tổng hợp để cải thiện khả năng đọc.
 • Cập nhật trường tiêu đề cho tính năng Lọc lượt chuyển đổi và Khả năng đặt giá thầu.
 • Đã thêm thông tin làm rõ trong Tài liệu tham khảo về API WebApp để giải thích về cách đăng ký nguồn và trình kích hoạt, cũng như tính khả dụng của API quyền riêng tư và sự đồng ý.

FLEDGE trên API Android

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới để hỗ trợ hoạt động thử nghiệm và gỡ lỗi cũng như cải tiến nội bộ:

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ để ghi đè các URL từ xa nhằm truy xuất logic JavaScript trong quá trình phát triển.
 • Cải thiện báo cáo lỗi trong quá trình lựa chọn quảng cáo.
 • Đối tượng tùy chỉnh không hoạt động sẽ được lọc ra trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

API chủ đề

Bản phát hành này bao gồm một số thay đổi quan trọng đối với API Chủ đề, quan trọng nhất là:

 • Loại trả về của API [getTopics()] đã được thay đổi thành loại đối tượng Topic mới, đối tượng này bao gồm các mã số nguyên tương ứng với chủ đề trong cấu trúc phân loại, và thông tin về các thuật toán phân loại cũng như phiên bản phân loại. Bạn nên cập nhật mọi ứng dụng hiện có bằng API này.
 • Giờ đây, việc sử dụng API Chủ đề sẽ yêu cầu một quyền thông thường mới.
 • Giới thiệu về hệ thống "Thuật toán phân loại trên thiết bị" để tự động chỉ định Các chủ đề dựa trên thông tin công khai về ứng dụng.

Bản phát hành trước đây

Bản dùng thử dành cho nhà phát triển 3

Ngày phát hành: 9 tháng 6 năm 2022

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử dành cho nhà phát triển Android 3 bổ sung chức năng cho API Báo cáo phân bổ và FLEDGE trên Android.

API báo cáo phân bổ

API Báo cáo phân bổ cải thiện quyền riêng tư cho người dùng bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào giá trị nhận dạng người dùng qua các bên, đồng thời hỗ trợ các trường hợp sử dụng khóa để phân bổ và đo lường lượt chuyển đổi trên các ứng dụng.

Bản phát hành này bao gồm các tài nguyên dành cho nhà phát triển để giúp bạn thử nghiệm các tính năng API Báo cáo phân bổ sau đây:

 • Đăng ký nguồn phân bổ và kích hoạt sự kiện
 • Thực hiện phân bổ ưu tiên nguồn và phân bổ sau khi cài đặt
 • Nhận báo cáo sự kiện
 • Nhận các báo cáo tổng hợp, chưa được mã hóa trong bản phát hành này

Ứng dụng mẫu và máy chủ công nghệ quảng cáo tham chiếu được cung cấp để hỗ trợ quá trình thử nghiệm

Lỗi đã biết:

FLEDGE dành cho Android

FLEDGE trên Android ra mắt cách thức mới để hiển thị quảng cáo dựa trên đối tượng tùy chỉnh do nhà phát triển ứng dụng xác định và lượt tương tác trong ứng dụng của họ. Giải pháp này sẽ lưu trữ thông tin và các quảng cáo được liên kết ngay trên thiết bị, đồng thời cung cấp khung để sắp xếp các quy trình lựa chọn quảng cáo.

Bản phát hành này bao gồm các tài nguyên dành cho nhà phát triển giúp bạn thử nghiệm các tính năng FLEDGE sau đây trên Android:

 • Tham gia hoặc rời khỏi đối tượng tùy chỉnh và quan sát xem giá trị tham số có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của phiên đấu giá
 • Tìm nạp mã đấu giá JavaScript từ các điểm cuối từ xa
 • Định cấu hình và bắt đầu phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị
 • Xử lý báo cáo hiển thị
 • Ứng dụng mẫu và cấu hình máy chủ mô phỏng được cung cấp để hỗ trợ thử nghiệm

Lỗi đã biết:

Bản dùng thử dành cho nhà phát triển 2

Ngày phát hành: 17 tháng 5 năm 2022

Bản dùng thử cho nhà phát triển 2 bao gồm bản xem trước sớm của API báo cáo phân bổ MeasurementManager.

 • Bạn có thể gọi registerSource()registerTrigger() để đăng ký các sự kiện quảng cáo ứng dụng và nhận dữ liệu báo cáo ở cấp sự kiện cho phân bổ ứng dụng với ứng dụng. Cách triển khai hiện tại của chúng tôi sử dụng mô hình phân bổ theo lượt chạm cuối cùng. Bạn có thể lên lịch gửi báo cáo theo quy định trong khoảng thời gian báo cáo. Tham khảo API MeasurementManager để biết thêm thông tin.
 • Quá trình tải báo cáo thực tế lên diễn ra vào cuối các khoảng thời gian cố định, thay vì vào đúng thời gian đã lên lịch. Khoảng thời gian tải báo cáo lên là 4 giờ theo mặc định, nhưng bạn có thể ghi đè khoảng thời gian này bằng lệnh adb sau:

  adb shell device_config put adservices measurement_main_reporting_job_period_ms <duration in milliseconds>
  
 • Ứng dụng mẫu và máy chủ công nghệ quảng cáo tham chiếu để thử nghiệm API sẽ được xuất bản trong bản phát hành sau này.

 • Các tính năng khác của API báo cáo phân bổ MeasurementManager chẳng hạn như báo cáo tổng hợp, phân bổ sau khi cài đặt và chuyển hướng sẽ được đưa vào bản phát hành trong tương lai.

Bản dùng thử dành cho nhà phát triển 1

Ngày phát hành: 28 tháng 4 năm 2022

Bản dùng thử cho nhà phát triển 1 bao gồm các bản xem trước sớm của API Chủ đềThời gian chạy SDK. Chức năng dành cho FLEDGE trên AndroidAPI báo cáo phân bổ sẽ được đưa vào bản phát hành trong tương lai.

 • API Chủ đề
  • API getTopics() hiện trả về các giá trị thử nghiệm dựa trên phân loại ngoại tuyến cho một nhóm ứng dụng giới hạn. Việc phân loại trên thiết bị chưa được triển khai.
  • Bạn có thể sử dụng các lệnh adb để ghi đè khoảng thời gian epoch và tính toán buộc kích hoạt.
  • Đọc Hướng dẫn dành cho nhà lập trình chủ đề để biết chi tiết.
 • SDK Thời gian chạy
  • Bạn có thể đóng gói và xây dựng các SDK có hỗ trợ thời gian chạy (RE SDK) bằng cách sử dụng phần tử <sdk-library> mới trong tệp kê khai của ứng dụng SDK. Cài đặt RE SDK trên một thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng được hỗ trợ như cài đặt bình thường một ứng dụng trong lập trình.
  • Bạn có thể tích hợp ứng dụng với RE SDK, tải chúng trong Thời gian chạy SDK và kiểm tra tác động của quyền truy cập bị hạn chế đối với mã SDK – quyền, bộ nhớ và hoạt động giao tiếp giữa các ứng dụng với SDK. Các API lưu trữ cho RE SDK chưa được triển khai và sẽ có trong bản phát hành trong tương lai.
  • SDK có thể hiển thị nội dung hoặc quảng cáo biểu ngữ dựa trên WebView trong Thời gian chạy SDK.
  • Đọc hướng dẫn dành cho nhà lập trình SDK Thời gian chạy để biết thêm thông tin.
 • Kiểm tra màn hình Android
  • Tính năng kiểm tra lint của Android có thể hiển thị không chính xác cảnh báo trong các dự án được biên dịch ở cấp độ API TiramisuPrivacySandbox. Ví dụ: bạn có thể thấy thông báo cảnh báo: "Cuộc gọi yêu cầu API cấp 33". Bạn có thể tạm thời giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng chú thích @SuppressLint("NewApi").