API Thời gian chạy SDK: hướng dẫn cho quá trình tích hợp

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khi bạn đọc tài liệu Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy sử dụng nút Bản dùng thử cho nhà phát triển hoặc Beta để chọn phiên bản chương trình bạn đang làm việc, vì hướng dẫn có thể khác nhau.


Để hỗ trợ bạn lên kế hoạch tích hợp, hướng dẫn này cung cấp thông tin toàn diện về quy trình tích hợp, có thể bao gồm các tính năng chưa được triển khai ở giai đoạn hiện tại của Hộp cát về quyền riêng tư trong Bản dùng thử cho nhà phát triển Android. Trong những trường hợp này, hướng dẫn về tiến trình sẽ được cung cấp.

Biểu đồ bên dưới hiển thị quy trình phát triển mới cho hoạt động tích hợp SDK Thời gian chạy. Bạn có thể sử dụng song song các phần được liệt kê trong cùng một cột. Ví dụ: bạn có thể Tương tác với đối tác và thiết lập môi trường kiểm thử cùng lúc.

Sơ đồ trực quan về quy trình tích hợp SDK Thời gian chạy.
Hình 1: Quy trình tích hợp SDK Thời gian chạy.

Điều kiện tiên quyết và cách thiết lập

Khi hoàn tất phần chuẩn bị này, bạn sẽ hiểu rõ về SDK Thời gian chạy và có thể thiết lập những kết quả có ý nghĩa khi sử dụng API trong hệ sinh thái công nghệ quảng cáo.

Làm quen với API

Bắt đầu bằng cách đọc Đề xuất thiết kế để làm quen với SDK Thời gian chạy cũng như các tính năng và điểm hạn chế của SDK này.

Đọc Hướng dẫn cho nhà phát triển để tìm hiểu cách kết hợp lệnh gọi mã và lệnh gọi API mà bạn sẽ cần cho các trường hợp sử dụng của mình.

Vui lòng gửi mọi ý kiến phản hồi của bạn liên quan đến tài liệu này, đặc biệt là về các câu hỏi mở.

Đăng ký nhận thông tin cập nhật liên quan đến Hộp cát về quyền riêng tư trên Android. Việc này giúp bạn nắm được các tính năng mới ra mắt trong những bản phát hành sau này.

Thiết lập và kiểm thử ứng dụng mẫu

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu tích hợp, trong Android Studio, hãy tải Bản dùng thử mới nhất cho nhà phát triển xuống bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây. Hướng dẫn này yêu cầu bạn sử dụng phiên bản Canary mới nhất của Android Studio. Bạn có thể chạy phiên bản Android Studio này cùng với các phiên bản khác mà bạn sử dụng. Vì vậy, vui lòng cho chúng tôi biết nếu yêu cầu này không phù hợp với bạn.

Phát triển nhánh và chạy mã trong ứng dụng mẫu của chúng tôi để làm quen với việc cài đặt SDK RE có tên là "example-sdk" và ứng dụng có tên là "client-app" trên thiết bị hoặc trình mô phỏng giúp đảm bảo rằng quảng cáo mẫu sẽ tải.

Điều chỉnh SDK hiện có theo Thời gian chạy SDK

Mục tiêu của phần này là triển khai chức năng (chẳng hạn như hiển thị quảng cáo biểu ngữ) từ SDK hiện có trong SDK kích hoạt bởi thời gian chạy (SDK RE), đồng thời thiết lập hoạt động giao tiếp giữa ứng dụng và SDK RE.

 • Tạo hoặc cập nhật sdk-example và sdk-implementation để triển khai chức năng trong SDK RE.

 • Trên khía cạnh cấu trúc, hãy cân nhắc việc thêm SDK RE làm phần phụ thuộc cho SDK hiện có, đóng vai trò là trình bao bọc. Điều này cho phép ứng dụng khách tiếp tục gọi SDK hiện có hoặc trình bao bọc theo cách trực tiếp. SDK trình bao bọc có thể định tuyến các lệnh gọi API dựa trên nhiều chiến lược nêu bên dưới.

Sơ đồ trực quan về cấu trúc hệ thống sau khi tích hợp SDK Thời gian chạy.
Hình 2: Cấu trúc hệ thống sau khi tích hợp SDK Thời gian chạy.

Đối với các trường hợp sử dụng cần có dữ liệu tuỳ chỉnh, chẳng hạn như lệnh gọi vào PPAPI, bạn cần tạo một định nghĩa API bằng IPC. Bằng cách sử dụng IBinder và AIDL của Android, hãy tạo một giao thức liên lạc để gửi thông tin đến SDK kích hoạt bởi thời gian chạy đối với mọi thông tin bắt buộc hoặc hành động cần thiết. Hãy xem thêm thông tin trong hướng dẫn cho nhà phát triển SDK Thời gian chạy tại đây.

Định tuyến lưu lượng truy cập đến SDK kích hoạt bởi thời gian chạy

Chiến lược định tuyến cho lệnh gọi API

Tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng, bạn nên định tuyến các lệnh gọi SDK thông qua SDK hiện có và đường dẫn mã của SDK RE. Điều này sẽ giúp bạn triển khai hoạt động thử nghiệm A/B trong lần phát hành đầu tiên. Để dễ dàng tích hợp ứng dụng, hướng dẫn này có tính đến việc ứng dụng sẽ phụ thuộc vào SDK RE và uỷ quyền cho SDK hiện có khi phù hợp. Hãy xem xét các chiến lược sau:

Định tuyến tỷ lệ phần trăm lệnh gọi SDK đến SDK RE

Chỉ định tuyến tỷ lệ phần trăm lệnh gọi SDK đến SDK RE. Định tuyến phần còn lại đến đường dẫn mã của SDK hiện có. Ví dụ: hãy xem xét chiến lược này trong trường hợp bạn cần đáp ứng yêu cầu SDK một lần, chẳng hạn như khi hiển thị quảng cáo biểu ngữ.

 • Sửa đổi SDK hiện có để định tuyến một tỷ lệ phần trăm yêu cầu đến SDK RE. Ví dụ: sử dụng cờ cấu hình động dựa trên máy chủ, chẳng hạn như Cấu hình từ xa Firebase để kiểm soát tiêu chí chuyển hướng một cách linh động.
 • Về cơ bản, điều này khiến SDK hiện có trở thành giao diện duy nhất mà ứng dụng tương tác và chịu trách nhiệm định tuyến các yêu cầu SDK đến SDK RE mới.
 • Mã của bạn chỉ chuyển hướng các yêu cầu mà SDK RE có thể xử lý. Chẳng hạn, hãy xác minh rằng SDK Thời gian chạy hỗ trợ định dạng quảng cáo đó.
 • Cập nhật mã SDK bằng cách làm theo các hướng dẫn này để tương tác với SDK RE.

Mã giả cho logic định tuyến:

void showAd(AdRequest request) {
 if (request.isBannerAd() && enableRuntimeSdkDiversion() == true) {
  // Call showAd() from the RE SDK
 } else {
  // Call showAd() using the existing SDK code path
 }
}

Định tuyến tất cả lệnh gọi SDK đến cả SDK RE và SDK hiện có

Định tuyến tất cả lệnh gọi SDK đến cả đường dẫn mã của SDK hiện có và đường dẫn mã của SDK RE, trên các thiết bị được hỗ trợ. Hãy cân nhắc chiến lược này trong trường hợp bạn cần thực thi cả đường dẫn mã hiện có và đường dẫn mã mới để so sánh. Ví dụ: so sánh kết quả báo cáo lượt chuyển đổi.

 • Sửa đổi mã của bạn để định tuyến tất cả lệnh gọi SDK đến cả đường dẫn mã của SDK hiện có và đường dẫn mã của SDK RE. Bạn phải xác minh rằng chức năng này được SDK Thời gian chạy hỗ trợ và rằng SDK RE đã tải thành công.

Mã giả cho logic định tuyến:

void reportAttribution(AdRequest request) {
 if (request.isFeatureSupported() && isSdkLoaded() == true) {
  // Call RE SDK
 }

 // Call existing SDK code path
}

Chương trình Beta khép kín để phân phối SDK do thời gian chạy kích hoạt

Google Play cung cấp một chương trình Beta khép kín cho các SDK liên quan đến quảng cáo dành cho những nhà phát triển đăng ký chương trình Beta và đã kiểm thử cục bộ. Nếu bạn muốn tham gia, hãy đăng ký tại đây.